Malartán na hOllscoile

Fón 353 (0)91 524411

The University switchboard system directs your call, as appropriate, to the most frequently contacted offices including the Accommodation Advisory Service; Fees Office; Exams Office; Accounts Payable; and Registry.

For all other queries, please email info@universityofgalway.ie and we will respond in a timely manner with contact details for the relevant office or forward your query directly to that section for their attention. 

 


Eolas Teagmhála tábhachtach:

Cá bhfaighidh mé Réamheolaire?

Is féidir leat réamheolaire a ordú ar líne anseo

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Laethanta Oscailte?

Déan teagmháil leis an bhFoireann Earcaíochta agus For-rochtana Mac Léinn
caohub@universityofgalway.ie 
www.universityofgalway.ie/opendays

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Iontráil Fochéime?

Déan teagmháil leis an Oifig Iontrála Fochéime
R admissions@universityofgalway.ie 
www.universityofgalway.ie/undergrad-admissions/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Iontráil Iarchéime?

Cá bhfaighidh mé eolas faoi Tháillí?

Déan teagmháil le hOifig na dTáillí
R fees@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/fees

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Lóistín?

Déan teagmháil le hOifig Lóistín na Mac Léinn
Ceisteanna: Ó Mhic Léinn atá cláraithe in Ollscoil na Gaillimhe faoi láthair.  Ó gach duine eile, cliceáil anseo. Mura bhfuil aon chleachtadh agat ar an gcóras seo, beidh ort roinnt sonraí bunúsacha a chlárú ar dtús, agus ansin do cheist a chur. Cinntíonn sé seo go gcaitear níos éifeachtaí le do cheist.
www.ollscoilnagaillimhe.ie/suiomh-poibli/an-oifig-loistin/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Cheisteanna Preasa?

Déan teagmháil leis an Oifig Preasa
R pressoffice@universityofgalway.ie 
www.universityofgalway.ie/about-us/press/

How do I find out about the body donation programme?

Contact the Discipline of Anatomy
R bodydonation@universityofgalway.ie or click here 

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Dheiseanna Fostaíochta in Ollscoil na Gaillimhe?

Déan teagmháil leis an Oifig Acmhainní Daonna
R hr@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/hr

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Thrascríbhinní Scrúdaithe?

Comhlánaigh Foirm Iarratais ar Thras-scríbhinn ar líne ag www.universityofgalway.ie/student-registry-helpdesk/our-services/transcripts/

Déan teagmháil le Deasc Chabhrach Chlárlann na Mac Léinn 
R askregistry@universityofgalway.ie

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Dháta Bhronnadh na gCéimeanna?

Déan teagmháil leis an Oifig Bronnta
R conferring@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/conferring/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Dhátaí an Téarma?

Déan teagmháil le Deasc Chabhrach Chlárlann na Mac Léinn
www.universityofgalway.ie/registry/academic-term-dates/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Pháirceáil?

Déan teagmháil leis an Oifig Páirceála
R parking@universityofgalway.ie
www.ollscoilnagaillimhe.ie/suiomh-poibli/foirgnimh/deasc-chabhrach/pairceail-treoracha/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Sheachadtaí chuig an gcampas?

Déan teagmháil le hIonad na Seirbhísí Poist
Fón 353 (0)91 492125

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Chomhdhálacha?

Déan teagmháil le hOifig na gComhdhálacha
R conference@universityofgalway.ie   
www.universityofgalway.ie/events

Coláistí

Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh

Fón +353 (0)91 493954
R collegearts@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/colleges-and-schools/arts-social-sciences-and-celtic-studies

Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí

Fón +353 (0)91 494051
R cbppl@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/business-public-policy-law

Coláiste na hEolaíochta & na hInnealtóireachta

Fón +353 (0)91 492101
R science-engineering@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/science-engineering

Coláiste an Leighis, an Altranais & na nEolaíochtaí Sláinte

Fón +353 (0)91 495960
R cmnhs@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/medicine-nursing-and-health-sciences

 

Ollscoil na Gaillimhe

Bóthar na hOllscoile, Gaillimh, Éire, H91 TK33